Divadlo GRAND

Technické parametre

Divadlo Grand poskytuje svoje priestory na prenájom divadelných predstavení, tanečných vystúpení, komorných koncertov, konferencií, školských akadémií, workshopov, kongresov a iných kultúrnych a spoločenských podujatí.

DIVADELNÁ SÁLA

 • Schodovité divadelné sedenie.
 • Celkový počet miest na sedenie je 594 sedadiel /prízemie - 429 sedadiel, balkón - 165 sedadiel/.
Od 1.11. do 31.3. je celkový počet sedadiel 429. / Balkón nie je sprístupnený /

JAVISKO

 • Celkový rozmer: hĺbka: 18m x šírka: 14m
 • Rozmer hracej plochy javiska: hĺbka:16m x šírka:11m
 • Výška 11m
 • Portálové okno šírka: 11m x výška:6m
 • Dvojdielna elektrická do bokov otvárateľná, divadelná opona.
 • Zadný horizont šírka:11m x výška:10m - čierny samet /možnosť upraviť hĺbku javiska/.
 • 5 x pohyblivý ťah nad javiskom max. do 10 m výšky.

OSTATNÉ

 • Kulisový výťah s priamim výstupom na javisko.
 • Rozmery kulis. výťahu 6m x 1m, o celkovej nosnosti 1 tona.
 • Päť šatní pre účinkujúcich.
 • Réžia pre zvukára a osvetlovača /mimo sedenia divákov/
 • Réžiu nie je možné umiestniť medzi divákov !